Utvärdering av projekt för Coompanion

Amledo & Co har i uppdrag att utvärderar ett regionalfondsprojekt för den sociala ekonomin i Östra Mellansverige. Projektet avslutas 2010-12-31.