Projekt

Vi erbjuder professionell utformning av projektansökningar på svenska och engelska för att söka EU-stöd eller annan offentlig finansiering. Vi kan också hjälpa dig med projektledning, utvärdering och administration av projekt samt spridning av projektresultat i Sverige och övriga Europa.

Amledo & Co har utvecklat och skrivit en rad godkända projektansökningar var av flera godkända ansökningar till Socialfonden och Erasmus+. Här följer exempel på våra projekt.