Indicam

Ett webbaserat verktyg för individualiserad karriärrådgivning som erbjuder hjälp att själv utveckla en egen karriär genom ökad kunskap och kompetens. Projekt har stöd av från EU:s yrkesutbildning program Leonardo Da Vinci under åren 2005-2006. Projektet är avslutat.