ProWood

Utlandspraktik genom EU-stöd

Amledo & Co i samarbete med Trä- och Möbelföretagen har de senaste sex åren erbjudit elever på yrkesutbildningar för träindustrin en fantastisk möjlighet att göra sin praktik i Tyskland. EU:s mobilitetsprogram inom Leonardo Da Vinci har beviljat oss stöd för resa och uppehälle för APL-elever på gymnasiet och yrkesvux, ca 150 elever har deltagit.  Genom praktik- och utbytesprojekt får unga människor internationell arbetslivserfarenhet och kunskaper inom sitt yrkesområde, något som på sikt kan underlätta möjligheterna att få jobb. Genom programmet kan deltagarna också förbättra sina språkliga och kulturella färdigheter. Vi tror även att utlandspraktiken bidrar till att öka attraktionskraften för de träinriktade yrkesutbildningarna.

–    Åk, det är ett måste. Du kommer ha dom bästa veckorna i ditt liv och va inte rädd att prata med folk…

Säger Helge Björk från St: Eriks Gymnasium i Stockholm

Vi erbjuder möjlighet till praktikplats i samarbete med följande partner:

Tyskland är en av världens största industrinationer som både är och spås fortsätta att vara Europas ekonomiska motor. En praktik där erbjuder en fantastisk möjlighet att lära känna landet.

Du är också välkommen att själv föreslå ett europeiskt praktikföretag. Våra populära praktikstäder kan du läsa mer om här.

Projektet avslutades 2014 och genomfördes med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.