Yrkesvägledning inom handeln

Syftet med detta projekt är att utveckla metoder och former för yrkesvägledning i inom handelns området, särskilt för utsatta grupper av människor. Syftet med dessa utvecklingsinsatser är att skapa metoder för handledning som gör det möjligt att ge bättre stöd för elever inom yrkesutbildningen och underlätta övergång till arbetslivet efter utbildningens slut. Projekts partners har producerat en handbok för hur yrkesvägledning kan implimenteras.

Projektet är finansierat av Nordplus.

Partners i projektet är:

  • TAKK, Tampere Adult Education Centre, Finland
  • Riga College of Accounting and Finance/Latvia
  • Kaunas College / Kaunas University of Applied Sciences, Lithuania

Projektet är avslutat.