Woodworkers Abroad

Den transnationella arbetsgruppen Wood Workers Abroad förordar inrättandet av en europeisk yrkesinriktad examen för europeisk trä- och möbelindustri. En yrkesexamen som samlar relevanta kompetenser för maskin- och möbelsnickeri, som idag är efterfrågade av trä-och möbelföretag i Europa. Genom att skapa en EuroJoiner-examen, kan yrkesarbetare få sina kvalifikationer erkänd i flera EU-länder. Ett transnationellt erkännande av kompetenser effektiviserar rekryteringsprocessen i en bransch som har stora anställningsbehov.  Det kan också ge yrkesarbetare inom trä- och möbelindustrin en starkare position på arbetsmarknaden. Rekommendationen är ett resultat av en jämförandeanalys av yrkesutbildningar för trä- och möbelindustrin i Finland, Spanien, Portugal, Italien och Sverige. Arbetet med analysen har genomförts med stöd av EU:s yrkesutbildningsprogram Leonardo da Vinci. I projektgruppen ingick Aidima, Cfpimm, Esedu, Isis-Ipsia “G. Meroni” och Amledo & Co.

Projektet avslutades 2014 och genomfördes med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.