Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Amledo & Co certifieras för lärande utvärdering

Vi vill har kunskaperna i följeforskning som kan bidra till att utveckla utvärderings- och projektarbetsmetoder i syfte att öka effektiviteten i våra kunders projektinsatser. Certifieringen intygar att rätt kompetens finns för att genomföra lärande utvärdering och följeforskning i projekt och program inom Socialfonden och Regionalfonderna. Certifieringsprocessen integrerade teoretiska moment och fallstudier. Begreppet lärande utvärdering och följeforskning problematiserades och ställdes i relation till andra utvärderingsinsatser samt hur uppföljnings- och indikatorsystemet och de horisontella kriterier, kan tillämpas i projekt som stöds av Regionalfonden eller Socialfonden. En viktig utgångspunkt utgörs av begreppet gemensam kunskapsbildning och på vilket sätt resultat från projekt kan spridas och kommuniceras i former som stödjer lärprocesser såväl lokalt, regionalt och nationellt. Det är Mälardalens högskola i samverkan med ESF rådet som certifierar följeforskare i lärande utvärdering.