Ecofurniture

Ecofurniture var ett europeisktprojekt för yrkesutbildning inom ekologisk möbelproduktion. Projektet fick stöd av EU:s program för europeisk yrkesutbildning, Leonardo da Vinci (LdV). Projektet har utbyta och dokumentera kunskaper om standard, forskning, innovation, produktion, marknadsföring och yrkesutbildning, som främjar ekologisk möbelproduktion. Amledo & Co har intervjuat miljöansvariga på Mind, Swedwood, Samhall, Offecta, Edsbyverken, Norrgavel och Hedemora inredningar. Partner i projektet var ASFOR och INL i Rumänien, FCBA och Neopolis i Frankrike, AIDIMA i Spanien. Projektet är avslutat.