Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Samverkan med besöksnäring

Patrick Ärlemalm, VD på Amledo & Co AB, har inlett samarbete med HRF. Besöksnäringen är en av de största näringarna som dessutom växer snabbare än BNP och beräknas att fördubbla sin omsättning under kommande tioårsperiod. Kompetensbehovet inom hotell och restaurang ökar kraftigt, En av de viktigaste utmaningarna är hur branschen ska attrahera, rekrytera och behålla den bästa kompetensen. Ett minskat kompetensgap medför också ökad konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter för branschen, som kan bidra till nödvändiga strukturella förändringar. Initiativet sker i samverkan med Visita.