Irene.T

Projektet syftar till att utveckla de sociala företagens europeiska nätverk för yrkesutbildning. Ett internetbaserade redskap skapar möjligheten att få en överblick av utbildningsrelaterade behov och utmaningar för europeiska organisationer som är aktiva inom tredje sektorn och socialt företagande. Projektet är avslutat.

På bild Roberta Manoni, Europeiska Kommissionen. Irene.T konferens i Barcelona, Spanien 2009