Osteoarthritis Communicator

Osteoarthritis Communicator var ett europeiskt pilotprojekt inom EU-programmet Leonardo da Vinci. Projektet avslutades den 30 september 2007. Projektet har:

  • utbildat artrospatienter till Artrosinformatörer,
  • utvecklat skriftliga riktlinjer för hur artrospatienter kan bli Artrosinformatörer och
  • översatt ett studiematerial (till engelska) om artros för att användas vid utbildning av sjukgymnaster.

Besök Reumatikerförbundets hemsida