Tjänster
 • Håll kontakten
 • Om oss
  Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

EU-bidrag

EU har en enorm budget för utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt som främjar EU:s och medlemsländernas utveckling.

Amledo & Co har en gedigen erfarenhet av att skriva projektansökningar som tilldelats EU-bidrag eller annan offentlig finansiering för ett stort urval av kunder. Vi hjälper dig att skräddarsy din idé för att optimera chanserna till EU-stöd. Amledo & Co har på uppdrag av organisationer och företag utvecklat och skrivit fyra godkända ansökningar till Socialfonden. I år har vi i samarbete med Samhall, Karlstad kommun och Göteborgs stad lämnat in två ansökningar till Socialfonden med anledning av att regeringen har tillfört en miljard kronor i extra lönebidragsmedel, samt fyra ansökningar för Transportgruppen, MYN och Trä- och möbelföretagen för EU-stöd. Hör av dig om du behöver hjälp med att utveckla en ansökan för EU-stöd eller annan offentlig finansiering eller läs mer här.

Program för EU-stöd

Programmet för livslångt lärande

 • Comenius (förskola, grundskola, gymnasium)
 • Erasmus (högre utbildning, påbyggnadsutbildning)
 • Grundtvig (vuxenutbildning)
 • Leonardo da Vinci (grundläggande och fortsatt yrkesutbildning)
 • Studiebesöksprogrammet (alla utbildningssektorer)

Programmet för regional ekonomisk utveckling och ökad konkurrenskraft

 • Satsningarna på kompetensutveckling för företagare och anställda såväl chefer som medarbetare inom offentliga, privat och ideell verksamhet.
 • Underlätta för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden att utvecklas och få jobb eller komma närmare arbetsmarknaden.

Programmet löper i sju år och har en total budget på mer än 12 miljarder kronor.

Här nedan presenterar vi några handledningar som kan vara bra att läsa innan man sätter sig ner och funderar på vilka projekt som kan vara möjliga att förverkliga. Dokumenten är i pdf-format och finns att ladda ner på följande hemsidor:

Din guide till EU-stöd 2007–2013 – Information om EU:s stöd, fonder och program. Från EU-upplysningen, Sveriges riksdag.

Broschyr om EU-stöd 2007–2013 – En guide över vilka EU-stöd du kan söka 2007-2013 och hur du går tillväga. Från EU-kommissionen.

Guide om EU-stöd 2007–2013 – En guide om möjligheter till EU-stöd för kommuner, landsting och regioner. Från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).