Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.
Administration

Alla fick jobb. Utvärdering av integrations-projekt för ABF

Amledo & Co har på uppdrag av ABF utvärderat deras projektinsats i integrationsprojektet Nära till samhället som mottagit stöd från den Europeiska Integrationsfonden. I projektet har ABF utfört en kompetensutvecklingsinsats bestående av studiecirklar i ämnen som svenska, samhällskunskap, motivation och körkortsteori. Målgruppen för projektet var nyanlända tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd. Visionen för projektet var att skapa stödjande nätverk för målgruppen och att deltagarna skulle fördjupa sina kunskaper om det svenska samhället och i det svenska språket och på så sätt bereda väg till fortsatta studier, praktik eller arbete och självförsörjning.  Amledo & Co undersökte inom vilka områden och på vilket sätt integrationsinsatsen var framgångsrik. Vår uppgift var att identifiera genomförda aktiviteter, effekten av dessa och utifrån detta även se hur man kan utveckla arbetssättet vidare för framtida projekt.  Utvärderingsrapporten var mycket uppskattad av ABF.

Tack…för en bra och användbar utvärdering!! Stort tack för ert arbete!

Anna Bergkvist, ABF Dalarna/Södra-Östra Dalarna