Ökad tillgänglighet för anställda med funktionshinder

Ansökan till Socialfonden Amledo & Co utarbetade på uppdrag av Fastighetsanställdas förbund (ca 38 000 medlemmar) och Samhall AB (ca 22 000 anställda) blev inte bara godkänd, utan används även som ett föredöme för andra som ansöker till Socialfonden. ESF-rådet i Östra Mellansverige anser att ansökan som Amledo & Co skrev har så hög kvalité att den kan lära andra hur en bra ansökan ska skrivas.

Projektresultatet ligger som grund för en ny kompetensutvecklingsplan för anställda inom Samhall AB:s växande affärsområde med städtjänster.