Work-based learning in the vehicle industry

Amledo & Co hjälper företag, branscher, lärare och arbetsplatshandledare med att utveckla och fördjupa lärandet på arbetsplatsen , APL.  Här får du bra tips baserat på erfarenheter från Tyskland, Skottland och Sverige. Du kan jämföra beprövade metoder som kan användas eller anpassas för att utveckla arbetsplatslärandet. Här kan du utveckla och fördjupa dina kunskaper, genom både handfasta råd och jämförelse av beprövade metoder i Tyskland, Skottland och Sverige, som bidrar till att stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet, attraktionskraft och underlätta ungdomars övergång från skola till arbetsliv, som medverkar till att förstärka den nationella kompetensförsörjningen.

IO.1

Work-based learning in the vehicle industry.KA2_2015-1-SE01-KA202-012241. Intellectual output no. 1

Comparative analysis of vocational training and work based learning in Germany, Scotland and Sweden
https://drive.google.com/file/d/0B8k2v95q3pNdSXlvbXFwX1lfRzQ/view?usp=sharing

IO.2
Work-based learning in the vehicle industry.KA2_2015-1-SE01-KA202-012241. Intellectual output no.2

Assessment of workplace quality in Germany, Scotland and Sweden
https://drive.google.com/file/d/0B8k2v95q3pNdNHdfZEhBaVpDVGs/view?usp=sharing

IO.3

Work-based learning in the vehicle industry. KA2_2015-1-SE01-KA202-012241Intellectual output no. 3

Analyse of learners’ self-evaluation tools in work based learning in Germany, Scotland and Sweden
https://drive.google.com/file/d/0B8k2v95q3pNdSnoyNkc3cVJMTnc/view?usp=sharing

IO.4

Work-based learning in the vehicle industry. KA2_2015-1-SE01-KA202-012241Intellectual output no. 4

Tool for learners’ self-evaluation of work based learning in Germany, Scotland and Sweden
https://drive.google.com/file/d/0B8k2v95q3pNdS0JBNDRhLUtCNWM/view?usp=sharing

IO.5

Work-based learning in the vehicle industry. KA2_2015-1-SE01-KA202-012241.Intellectual output no. 5.

Benchmarking of mentors’ manuals for work-based Learning. https://drive.google.com/file/d/17a9CqE-a5SZXVFmzhiPHgYT3yNZ6epls/view?usp=sharing

IO.6

Work-based learning in the vehicle industry. KA2_2015-1-SE01-KA202-012241.Intellectual output no. 6.

Mentor manuals for work-based Learning https://drive.google.com/file/d/1XkIR_lsf7SPgO_QuQP6SqUY-aDUXPZVw/view?usp=sharing

IO.7

Work-based learning in the vehicle industry. KA2_2015-1-SE01-KA202-012241.Intellectual output no. 7.

En onlinekurs för lärare och handledare. Du hittar tips om första dagen på APL, handledarens roll, utbildningsplanering, lärande utvärdering, användning av utbildningsmaterial m.m. och ge mig dina synpunkter. Kontakta oss för instruktioner för att kunna gå in på onlinekursen.

Vi har goda erfarenheter av elever och lärare som tagit del av våra många on-linekurser. Hundratals har klarat det. Du är alltid varm välkommen att kontakta oss.  Du kan använda kursen som de vill, i helhet eller delar. Kursen är på engelska och materialet får gärna översättas i delar eller helhet till svenska och andra språk.

 

Hör gärna av dig med goda exempel som kan bidra till utveckling!

Intresserad? Kontakta oss gärna

Amledo & CO

Box 46

SE-177 21 Järfälla (Stockholm)

Patrick Ärlemalm

Email: patrick.arlemalm@amledo.com

Telefon: +46-(0)8-580 813 09

West Lothian College

Almondvale Crescent

EH54 7EP Livingston, UK

Collin Miller

E-mail: CMiller@west-lothian.ac.uk

Telefon: 01506 427919

Handwerkskammer für Ostthüringen

Handwerkstraße 5

D-07545 Gera

Andreas Jörk

E-Mail: joerk@hwk-gera.de

Telefon: +49 (0)365 8225187

Projectnumber: 2015-1-SE01-KA202-012241.