Provehicle 5

Erasmus+ Internationellt utbyte för FT-programmet i projektet Provehicle 5  avlutades i augusti 2022. Erasmus+ är ett EU-program, som gör det möjligt för elever och lärare att åka på studiebesök och praktik utomlands.

Projektet gav fordonslärare och elever möjligheten till att utvecklas och få kontaktytor internationellt. Målen för den europeiska utvecklingsplanen uppnåddes på ett mycket tillfredsställande sätt: Eleverna ökade kompetensen och förbättrade karriärmöjligheterna inom bilindustrin genom stärkt förmåga att hantera främmande språk, kulturer och värderingar, bättre medvetenhet om det europeiska projektet och EU:s värderingar, ökad egenmakt och självkänsla, ökad initiativ- och ansvarskänsla. Yrkesutbildningspersonal fick förbättrad kompetens kopplad till sin undervisning och utbildning, internationell översikt som strävar efter att jämföra inlärningsmetoder, förmåga att hantera främmande språk, kulturer och värderingar, bredare förståelse för praxis, politik och system inom utbildning i olika länder, ökad kapacitet att utlösa förändringar när det gäller modernisering och internationell öppning inom sina utbildningsorganisationer.  ökat stöd till och främjande av utbyten för studerande, ökad motivation och tillfredsställelse i deras dagliga arbete. Yrkesutbildningsorganisationer möjliggjorde kontinuerlig utveckling av inlärningsmetoder och läranderesultat för att möta kompetensbehov inom en ständigt föränderlig bransch. Förbättra statusen för gymnasieskolans fordonsutbildningar.

Läranderesultaten var också i linje med vad vi hade planerat, t.ex. för elever arbetsrelaterade färdigheter, ny förståelse för lokala och nationella förhållanden och fordonssektorns kompetenskrav, medvetenhet om företagets aktiviteter och kompetensbehov i en arbetsmiljö, teoretisk kunskap till praktisk erfarenhet, sociala färdigheter, arbetsplatsens anpassningsförmåga och flexibilitet, förbättrad kulturell och språklig förståelse,  arbetsmoral i arbetsmiljö, anställbarhet, ökad egenmakt/självkänsla, fordonssektorns krav och kommersiell medvetenhet, kulturell förståelse och språklig kompetens, medvetenhet om det europeiska projektet och EU:s värderingar och ämnesspecifika färdigheter t.ex. service- och underhållsarbete, hjulbyte, byte, tändstift, byte av bromsar och bromsvätska, diagnostik, kedjemotor, injektor, karosseriarbete. Läranderesultaten för personalen låg också i linje med vad vi hade planerat, såsom förbättrad kompetens, kopplad till deras yrkesprofiler, förståelse för praxis, politik och system inom utbildning, utbildning i Europa, modernisering och internationell öppning inom deras utbildningsorganisationer, kvaliteten på deras arbete och verksamhet till förmån för praktikanter, förståelse och lyhördhet för sociala frågor,  Språklig och kulturell mångfald, stöd till och främjande av utbyten för studerande, yrkes- och karriärutveckling, kunskaper i främmande språk och tillfredsställelse i deras dagliga arbete.

Deltagarnas tillfredsställelse med Erasmus+ mobilitetsupplevelse är mycket hög. – Vi har haft ofattbar nytta av att delta i Erasmus+ utbyten och av Amledo & Co:s, insatser.

Provehicle korrdinerades av Amledo & Co, VD Patrick Ärlemalm, i samverkan med 24 partnerskolor och Transportföretagen, Tomas Tärnfors, med ekonomiskt stöd från Erasmus+, Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

Bild: Elevpraktik i Gera, Tyskland vårterminen 2022