Match

Har identifierat nya färdigheter och kompetenser för fackliga studieorganisatörer i Europa. Det är en effektiv metod för att möta framtida utbildningsbehov och erbjuder nya möjligheter till ökad kunskap och kompetens. Projektet är avslutat.

Detta kan du göra med onlineverktyget

• Registrera befintlig kompetens under pågåend utbildning för att tydliggöra personens kompetensnivå.

• Skräddarsy studieinnehåll efter den enskildes behov av kunskaper och kompetens.

• Identifiera och ha uppsikt över förutsättningarna för ytterligare studier och utbildning.

www.learningneeds.lo.se

Koordinerat av LO – Landsorganisationen med stöd av Amledo & Co.