Sports Coordinator

På uppdrag av Bosön utarbetade Amledo & Co en godkänd EU-ansökan samt arbetsplaner, informationsmaterial, del- och slutrapport för projektet. Det är en ny yrkesutbildning för anställda på idrottsanläggningar. Projektet är avslutat.