Bemanning med plus

Reumatikerförbundet har i samarbete med Amledo & Co, Bemanningsföretagen, Samhall AB, HSO med flera för att utvecklat och prövat nya tillvägagångssätt som underlättar för arbetslösa med funktionshinder att få jobb. Modellen ska skapa nya incitament för bemanningsföretag att rekryterar och anställa personer ur målgruppen. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och ansökan skrevs av oss i samarbete med Handelshögskolan och Reumatikerförbundet. Projektet är avslutat.