Proindustry för elev avslutat

Utlandspraktik för yrkeselever genom EU-stöd

2014-2016 hade yrkeselever chans till en tre veckors yrkesinriktad utlandspraktik med EU-stöd. Amledo & Co i samarbete med Teknikcollege erbjöd elever på Fordons- och transportprogram inom karosseri, lackering, personbilsteknik, maskin- och lastbilsteknik, Hantverksprogrammet med inriktning trä, El & energiprogrammet med inriktning automation och Industritekniska programmet en fantastisk möjlighet att göra sin praktik i ett annat land i Europa. EU:s mobilitetsprogram Erasmus+  beviljade oss stöd för resa och uppehälle för 50 yrkeselever på medverkande partnerskolor.

Sedan 2008 har ca 260 elever från yrkesinriktade gymnasieprogram utfört sin praktik i ett annat EU-land arrangerade av oss.

– Åk, det är ett måste. Du kommer ha dom bästa veckorna i ditt liv och va inte rädd att prata med folk…

Säger Helge Björk från St: Eriks Gymnasium i Stockholm

Genom praktik- och utbytesprojekt får unga människor internationell arbetslivserfarenhet och kunskaper inom sitt yrkesområde, som på sikt kan underlätta möjligheterna att få jobb. Vi tror även att utlandspraktiken bidrar till att öka attraktionskraften för yrkesutbildningen.

Amledo & Co fick på uppdrag av Industrirådet som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn utveckla ett utbytesprojekt för elever och yrkeslärare på Teknikcollege. Projektet möjliggjorde för elever och yrkeslärare att utföra utlandspraktik och erfarenhetsutbyten i Europa och avslutades hösten 2016.

Projektet genomfördes med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen och är avlutat med väl godkänt resultat.