Vad är en bra digitala kompetensportfölj

Sju partnerskolor arbetar med kunskapsutbyte och utveckling av digitala kompetensportföljer inom yrkesutbildning. I projektet deltar, Finland: Kainuun ammattiopisto, Nederländerna: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus, Skottland: Dundee and Angus College, Sverige: Jacobsskolan, Nordenbergsskolan,Skärgårdsgymnasiet/ Au Claves AB, Ystad Gymnasium, Amledo & Co AB. Projekt koordineras av Patrick Ärlemalm, VD Amledo & Co.

Här kan du läsa förslag på

  1. Lektionsplanering för undervisning om digitala kompetensportföljer.
  2. Utvärderingskriterier för digitala kompetensportföljer
  3. Företagskriterier

Resultatet av vårt Erasmus+ samarbete ”Vad som gör en bra digital kompetens portfölj” testas av våra yrkesprogram. Fordons- och transportelever med flera göra sina egna filmer som ska länkas till deras digitala portfolio. Hör av dig så berättar vi mer. Våra duktiga pedagoger, som genomgått utbildning i Holland, hjälper dig gärna.

Arbetet pågår med digitala kompetensportföljer. Se hur de gör det!

Finland: Kainuun ammattiopisto, Nederländerna: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus, Skottland: Dundee and Angus College, Sverige: Jacobsskolan, Nordenbergsskolan, Skärgårdsgymnasiet/Au Claves AB, Ystad Gymnasium