Digitala kompetensportföljer

Sju partnerskolor arbetar med kunskapsutbyte och utveckling av digitala kompetensportföljer inom yrkesutbildning. I projektet deltar, Finland: Kainuun ammattiopisto, Nederländerna: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus, Skottland: Dundee and Angus College, Sverige: Jacobsskolan, Nordenbergsskolan,Skärgårdsgymnasiet/ Au Claves AB, Ystad Gymnasium, Amledo & Co AB. Projekt koordineras av Patrick Ärlemalm, VD Amledo & Co