Utvärdering av fattigdomsprojekt för ABF

Amledo & Co har på uppdrag av ABF utvärderat deras projektinsats under Det Europeiska temaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning. I projektet har ABF utfört en kompetensutvecklingsinsats av processförare från frivilliga och idéburna organisationer. Deras uppgift var att genomföra konsultationer med målgruppen fattiga och socialt utestängda, för att ge dem verktyg att förmedla sina erfarenheter av fattigdom och social utestängning.  Amledo & Co undersökte inom vilka områden och på vilket sätt kompetensutvecklingsinsatsen var framgångsrik. Vår uppgift var att identifiera genomförda aktiviteter, effekten av dessa och utifrån detta även se hur man kan utveckla arbetssättet vidare för framtida projekt.  Utvärderingsrapporten blev både uppskattad av ABF och godkänd av Socialfonden.