InWood

Inom ramen för EU:s mobilitetsprogram inom Leonardo Da Vinci har Trä- och Möbelföretagen, TMF fått nya medel för att genomföra studieresor i Europa för yrkeslärare på Industri- och hantverksprogrammet med inriktning på trä i samverkan med Amledo & Co. Programmet syftar till att i samarbete med yrkesutbildningsorganisationer och företag ge ökad kunskap om arbetsplatslärande i Europa. TMF och Amledo & Co erbjuder yrkeslärare en unik möjlighet att delta på en organiserad och av EU subventionerade studieresa till Spanien. Tidigare har även studieresor till Tyskland genomförts med stor framgång.

Projektet är avslutat och genomfördes med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.