Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

ESF satsar stora pengar på yrkesutbildning

Enligt ESF-rådets beslut den 3 december 2014 för det Nationellt socialfondsprogrammet 2014-2020 kommer miljonbelopp att avsättas för insatser som ska öka yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.  Insatser för att förstärka kopplingen mellan yrkesutbildning och arbetsliv prioriteras. Amledo & Co har omfattande erfarenheter av att utforma vinnande ansökningar till Socialfonden, EU:s program för Livslångtlärande och yrkesutbildning. Hör gärna av dig till Patrick Ärlemalm, så berättar han mer på telefon 08-58081309 eller mejl patrick.arlemalm@amledo.com