Dual Career - DC Sport

EU-ansökan Amledo & Co skrev på uppdrag av Bosön (Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum) blev en av fyra godkända ansökningar. Projektet blev därmed beviljat ca 2 miljoner kronor i stöd av den Europeiska kommissionen för att utveckla ett europeiskt nätverk, som ska underlätta dubbla karriärer för elitidrottare. Totalt mottog Europeisk kommissionen 63 ansökningar. Om du är intresserad av att veta mer kontakta Ulf Lindberg på Bosöns Idrottsfolkhögskola

Projektet vänder sig till alla som vill bidra till arbetet med att identifiera och testa god praxis som underlättar att kombinera studier med en idrottskarriär. Det är nödvändigt att hitta hållbara sätt att stödja karriärmöjligheter för unga idrottsutövare, eftersom mycket få elitidrottare på lång sikt kan försörja sig på sin idrott i dagens Europa. Projektet är avslutat.