Invehicle 1-2

Kunskapsutbyte för yrkeslärare genom EU-stöd

Anmäl dig till en veckas fordonsinriktat kunskapsutbyte med EU-stöd. Amledo & Co kan i samarbete med Motorbranschens yrkesnämnd (MYN) erbjuda lärare på fordons- och transportprogram inom karosseri, personbilsteknik, lackering, maskin- och lastbilsteknik en chans till kunskapsutbyte i ett EU-land under en vecka. EU:s mobilitetsprogram Leonardo Da Vinci har beviljat oss stöd. Sedan 2011 har 133 yrkeslärare från fordons- och transportprogram deltagit i erfarenhetsutbyten arrangerade av oss.

Tack för en trevlig vecka med mycket intressanta uppslag och trevligt umgänge.

Karl-Arne Haglund, Westerlundska gymnasiet i Enköping

Totalt omfattas 33 länder av programmet.

Projekten genomfördes med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.