Vad kan vi göra tillsammans när fordonssektorn är digital?

På grund av det stora tekniska skiftet som fordonssektorn upplever, med en kombination av eldrivna fordon och hybridfordon, kommer behovet av expertis snabbt att påverkas av ökad efterfrågan inom nya teknikområden. Den tekniska förändringen har betydelse som en nödvändig innovation och kunskapsförvärv när arbetsinnehållet blir mer varierat. Innehållet i kurserna måste breddas för att ge studenterna en chans att utnyttja arbetstillfällen i nya närliggande jobb som uppstår genom teknikskiftet. En förnyelse av utbildningsinnehållet är resurskrävande och kräver närmare samarbete och utbyte mellan utbildningssystemet och fordonssektorn. Det krävs betydligt ökade resurser för att de ska få en chans att förnya sina färdigheter när tekniken utvecklas. Utbildningen kommer troligtvis också att behöva erbjuda mer avancerade inslag än idag på grund av den tekniska utvecklingen. Det kan leda till ett nytt behov som tillgodoser fordonssektorns krav på kompetens. Det är mycket svårt för skolor att hålla jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen av fordon, både när det gäller utrustning och undervisning. Resurserna är begränsade och det kan också vara en utmaning för många lärare att hålla jämna steg med den senaste tekniska utvecklingen. Utbildningens kvalitet kan därför variera kraftigt från skola till skola. El- och hybridfordon är återigen exempel på viktiga teknikområden som accelererar inom transportsektorn. Fordonsutbildning och yrkesutbildning, yrkesutbildning, kommer knappast att kunna följa den senaste tekniska utvecklingen i detalj, men de måste kunna ge eleverna en grundläggande förståelse för nya teknologiområden så att de kan anta den nya tekniken när de går in i arbetslivet. För att detta ska fungera behöver skolor ett nära och kontinuerligt samarbete. Skolor måste kunna erbjuda nya inslag i utbildningen. På grund av teknikutvecklingen kommer utbildning troligen också att erbjuda mer avancerade inslag än idag. Den tekniska förändringen inom fordonssektorn kommer att innebära förändringar i framtiden. Motorhandeln är global och behovet av kompetens är gränsöverskridande.

Målet är att komma med idéer och rekommendationer om resurser som kan fungera tillsammans inom yrkesutbildning inom fordonsbranschen för att uppgradera färdigheter när tekniken utvecklas.

 

 

Partners i samarbete med Transportföretagen

Amledo & Co AB, Patrick Ärlemalm, koordinator

Uppsala Yrkesgymnasium, Max Michael, fordonslärare

Erikslundsgymnasiet, Pär Winther, fordonslärare

Nyköpings gymnasium, Keijo Sipinen, fordonslärare

Bäckadalsgymnasiet, Jan Börstell, fordonslärare

Kuressaare Ametikool, Margus Kivi, Byåsen, fordonslärare

Byåsen videregående skole, Stig Mårstad, fordonslärare

 

Start 31/12/2020. Avslut 30/12/2022. Med stöd av Erasmus+, projektnummer 2020-1-SE01-KA202-077795.