Vad kan vi göra tillsammans när fordonssektorn är digital?

På grund av det stora tekniska skiftet som fordonssektorn upplever, med en kombination av eldrivna fordon och hybridfordon, kommer behovet av expertis snabbt att påverkas av ökad efterfrågan inom nya teknikområden. Den tekniska förändringen har betydelse som en nödvändig innovation och kunskapsförvärv när arbetsinnehållet blir mer varierat. Innehållet i kurserna måste breddas för att ge studenterna en chans att utnyttja arbetstillfällen i nya närliggande jobb som uppstår genom teknikskiftet. En förnyelse av utbildningsinnehållet är resurskrävande och kräver närmare samarbete och utbyte mellan utbildningssystemet och fordonssektorn. Det krävs betydligt ökade resurser för att de ska få en chans att förnya sina färdigheter när tekniken utvecklas. Utbildningen kommer troligtvis också att behöva erbjuda mer avancerade inslag än idag på grund av den tekniska utvecklingen. Det kan leda till ett nytt behov som tillgodoser fordonssektorns krav på kompetens. Det är mycket svårt för skolor att hålla jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen av fordon, både när det gäller utrustning och undervisning. Resurserna är begränsade och det kan också vara en utmaning för många lärare att hålla jämna steg med den senaste tekniska utvecklingen. Utbildningens kvalitet kan därför variera kraftigt från skola till skola. El- och hybridfordon är återigen exempel på viktiga teknikområden som accelererar inom transportsektorn. Fordonsutbildning och yrkesutbildning, yrkesutbildning, kommer knappast att kunna följa den senaste tekniska utvecklingen i detalj, men de måste kunna ge eleverna en grundläggande förståelse för nya teknologiområden så att de kan anta den nya tekniken när de går in i arbetslivet. För att detta ska fungera behöver skolor ett nära och kontinuerligt samarbete. Skolor måste kunna erbjuda nya inslag i utbildningen. På grund av teknikutvecklingen kommer utbildning troligen också att erbjuda mer avancerade inslag än idag. Den tekniska förändringen inom fordonssektorn kommer att innebära förändringar i framtiden. Motorhandeln är global och behovet av kompetens är gränsöverskridande.

Idéer och rekommendationer om resurser som kan fungera tillsammans inom yrkesutbildning inom fordonsbranschen för att uppgradera färdigheter när tekniken utvecklas. Läs rapporten om vad vi kan göra tillsammans när fordonssektorn blir digital. I rapporten hittar du
1. Förteckning över utrustning och material som behövs för att bedriva kvalitativ undervisning i högspänningsfordon
2. Ett förslag om ett fördelningssystem mellan skolor
3. Modell för lärarutbildning i användningen av vår tekniska undervisningsutrustning.
4. Rekommendationer för utbildning i e-fordon

Exempel på fördelar med samarbete inom e-fordonsutbildning
1) Medarbetare som har el- och hybridbilar och har mer kunskap kan göra några onlinekurser och andra kan följa dem och lära sig och kan ställa frågor.
2) Samarbetspartners som har mer erfarenhet av el- och hybridbilar kan komma, för att undervisa lärare och elever på en annan skola i en vecka eller mer.
3) Eftersom kvaliteten på undervisningen också till stor del beror på undervisningsverktygen, skulle det bästa sättet att utbilda andra lärare är att jobbskugga, för att skaffa sig nya inlärningsfärdigheter och erfarenhet av att hantera el- och hybridbilar.

 

Läs rapporten här

Partners i samarbete med Transportföretagen

Amledo & Co AB, Patrick Ärlemalm, koordinator

Uppsala Yrkesgymnasium, Max Michael, fordonslärare

Erikslundsgymnasiet, Pär Winther, fordonslärare

Nyköpings gymnasium, Keijo Sipinen, fordonslärare

Bäckadalsgymnasiet, Jan Börstell, fordonslärare

Kuressaare Ametikool, Margus Kivi, Byåsen, fordonslärare

Byåsen videregående skole, Stig Mårstad, fordonslärare

Start 31/12/2020. Avslut 30/12/2022. Med stöd av Erasmus+, projektnummer 2020-1-SE01-KA202-077795.

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”