Digital undervisning i yrkesutbildning för e-fordon

Det är angeläget att utrusta utbildning inom fordonssektorns med online- och distansutbildningsplattformar. Och att stödja lärare för att utveckla digital kompetens och lärandemöjligheter. Det pågår ett stort tekniskt skifte i fordonsbranschen där en kombination av eldrivna fordon och hybridfordon där behovet av kompetens snabbt kommer att påverkas av ökad efterfrågan inom dessa nya teknikområden. En relevant behovsanalys baserad på svårigheten för yrkesutbildning inom områden relaterade till fordon för att hålla jämna steg med effektiv utbildning av lärare i en snabbt utvecklande och högteknisk gren. Specifikt kommer den praktiska proceduren för högspänning på e-fordon att hanteras eftersom det här är ett nytt område för många yrkesutbildade lärare i fordonsområdet.

Delat digitalt innehåll kommer att underlätta för yrkesutbildningsinstitutioner att erbjuda en relevant utbildning, även online. Den föreslagna lösningen för att utbilda tränare i att utveckla digitala videoklipp och göra materialet tillgängligt för andra yrkesutbildar är ett konkret sätt att göra det. Verksamheten stöder också arbetsbaserat lärande. Digital distribution förutses som den vända klassrummetoden med inspelade föreläsningar och efterföljande aktiva elevinriktade workshops i klassrummet eller verkstaden kommer att äga rum.

Det finns en tydlig uppfattning som gynnar målgruppen. Till exempel manuset för att producera videoklipp som fokuserar på den praktiska proceduren för högspänning på e-fordon. Ett mervärde är att den digitala inlärningsenheten kommer att produceras som ett videoklipp baserat på det praktiska innehållet i den aktuella läroplanen. Ett annat exempel på detta är steg-för-steg-proceduren för hur du inaktiverar FEV (Full Electric Vehicle) och HEV (Hybrid Electric Vehicle).

Här kan du läsa en handbok med huvudsakliga pedagogiska och didaktiska aspekter för den digitala och virtuella utbildningen, med fokus på behoven hos e-fordonslärare.

Och är hur fordonslärare själva arbetat fram videofilmer för sin undervisning i bland annat El- och hybridfordon 1: Report on production of videos

Partners

SBBS Technik Gera, Ingolf Zupfer, e-vehicle engineering teacher, High voltage expert

Uppsala Yrkesgymnasium, Max Micheal, vehicle engineering teacher

Erikslundsgymnasiet, Pär Winter, vehicle engineering teacher

Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster, Claus Brandt Kristensen, didactics expert

Handwerkskammer für Ostthüringen, Andreas Jörk, Mobility coach

Amledo & Co, Patrick Ärlemalm, VD, koordinator

With support of Erasmus+ , New digital teaching and training practices in e-vehicle VET, 2020-1-SE01-KA226-VET-092422

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”