Proindustry för lärare avslutat

Kunskapsutbyte för yrkeslärare genom EU-stöd

Inom ramen för EU:s mobilitetsprogram Erasmus+  fick vi medel för att genomföra studieresor i Europa för  yrkeslärare på Fordons- och transportprogram inom karosseri, lackering, personbilsteknik, maskin- och lastbilsteknik, Hantverksprogrammet med inriktning trä, El & energiprogrammet med inriktning automation och Industritekniska programmet i samverkan med Amledo & Co. Programmet syftar till att i samarbete med yrkesutbildningsorganisationer och företag ge ökad kunskap om arbetsplatslärande i Europa.

Amledo & Co  på uppdrag av Industrirådet som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn genomfört ett utbytesprojekt för elever och yrkeslärare på Teknikcollege.  Proindustry har blev väl godkänt och därmed tilldelats fullt finansiellt stöd från Erasmus +, EU:s  program för utbildning.  Antalet platser  begränsat till 101 deltagare och vände sig endast till de skolor som var projektpartner.

Projektet möjliggjorde för elever och yrkeslärare att utföra utlandspraktik och erfarenhetsutbyten i Europa och avslutades 2016.

Bilden är från Teknikcollege i Arvika.

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.