Wood EMC2

Wood EMC2 är ett vidareutbildningsprogram för byggnadsarbetare i Europa, som vill utveckla sitt yrkeskunnande i att bygga i trä. Kursen erbjuder nya kunskaper om träbyggnadsteknik som ger stora fördelar på den europeiska arbetsmarknaden.

Högteknologisk träbyggnadsteknik har gjort trä till ett mycket intressant byggnadsmaterial. Det är nu möjligt att bygga höga bostadshus, större offentliga byggnader och store vägbroar. Med stora träkonstruktioner erbjuds byggmarknaden fler alternativ vilket kan ge exempelvis bättre bostäder och kostnadseffektivitet. Trä kostar inte mer än andra material, oftast är det billigare att bygga med trästommar. Besök gärna www.leonardo-woodemc2.eu/. Projektet är avslutat.

Bild: President Sarkozy besöker vår samarbetspartner i Valance, Frankrike.