Om oss

Amledo & Co AB är specialiserade på samhällspolitiskt prioriterade insatser med fokus på utbildning, arbetsmarknad och välfärd. Vi erbjuder våra kunder fullservice med projektansökningar, projektledning och utvärdering. I den nya ekonomin utgörs råvaran av kunskap och tekniskt kunnande. Möjligheten att snabbt och lätt införskaffa dessa är ett viktigt strategiskt konkurrensmedel. Ständig kompetensutveckling och utbildning blir nycklar till innovation samt regional, nationell och internationell konkurrenskraft. Vi har gedigen erfarenhet av såväl stora som små projektuppdrag ofta i samverkan med arbetsmarknadens parter. Samarbetet inom EU medför att företag, organisationer, kommuner och skolor har ett stort behov av Europeiska samarbetspartners. Vi erbjuder effektiva lösningar på finansiering, utveckling och genomförande av utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt.

Vi erbjuder våra kunder:

  • Professionell utformning av EU-ansökningar för projektfinansiering
  • Utveckling, projektledning och administration av EU-projekt
  • Utvärdering av offentligt finansierade projekt
  • Kartläggning, undersökning och analys
  • Utbildning online för våra kunders målgrupper
  • Strategisk spridning av resultat genom marknadsförings- och PR-insatser

Framtida utveckling

Under EU:s programperiod  kommer miljoner människor att gynnas av EU-bidrag som syftar till att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation. Programmet fokuserar på rörlighet, samarbete och politiska reformer. Förbättringar kommer bl.a. att göras till stöd för internationella studier, utbildning, undervisning och kompetensförsörjning. Vi erbjuder att upprätta allianser som bidrar till att dessa satsningar gynnar våra kunder och dess målgrupper.

Historia

Amledo & Co grundades 1990 med inriktning på marknadsföring av utbildning och kultur. Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har vårt arbete utvecklats mot vår nuvarande verksamhet. Sedan 2009 är vi ett familjeföretag. Vi har deltagit som partner i flera EU- finansierade utbildningsprojekt i samarbete med Svenska och Europeiska branschorganisationer och yrkesskolor.  På uppdrag av Transportföretagen, MYN, Industrirådet, Teknikcollege och Trä- och Möbelföretagen har Amledo & Co arrangerat erfarenhetsutbyte och arbetsplatspraktik i Europa. Samarbetet har inneburit ett stort antal utbyten.  Sammanlagt har ca 900 yrkeslärare och yrkeselever från mer än 100 gymnasieskolor i Sverige deltagit.  I samverkan med WorldSkills Sweden mfl. har vi tagit fram godkända ESF ansökningar.  Positiva omdömen om vårt arbete.

Ett bra teamwork är ju det som ligger till grund för resultatet! STORT tack för bra samarbete. Det är alltid lika trevligt, lösningsorienterat och professionellt att samarbete med Patrick Ärlemalm VD på Amledo & Co., WorldSkills Sweden 

– Amledo & Co gör en fantastisk insats, Svenskt Näringsliv,

– Amledo & Co gör skillnad, LO

Amledo & Co är certifierade för följeforskning och lärandeutvärdering av projekt finansierade av Socialfonden.

 

Styrelseledamöter

MBA, Patrick Ärlemalm, VD, Amledo & Co AB

Mcs, Moa Ärlemalm, Utredare vid Riksdagsförvaltningen

Dr Eva Ärlemalm-Hagsér, Professor i pedagogik