Analys av intresset hos företag att delta i olika EU-program

I ett europeiskt partnerskapsprojekt undersöker Amledo & Co och TMF i samarbete med partner i Slovenien, Österrike, Italien, Tyskland och Polen intresset hos svenska och europeiska företag att ta del av olika EU-program, bl a för ungdomspraktik. Projektet är avslutat.