Valiwood

Valiwood är ett internetbaserat verktyg för att beskriva kompetenser inom viktiga yrkesområden i träindustrin. I Valiwoods onlinetjänst kan du få dina formella och informella kompetenser som förvärvats genom arbetserfarenhet registrerade. Dina kunskaper beskrivs lättåskådligt och företagare kan beskriva önskad kompetens vid t.ex. rekryteringar. Tjänsten ger även möjligheter till ett bättre samarbete mellan företag och anordnare av yrkesutbildning. Yrkesutbildningar kan med hjälp av Valiwood enklare anpassas till företagens behov. De nya yrkesbeskrivningarna i Valiwood medför att man enkelt kan matcha individuella behov av kompetensutveckling till utbildningsinsatser när behoven skiljer sig från standarden. Projektet är avslutat.