Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

CheckProofs för APL i Tyskland

Uppsala elever i fordonsteknik och deras lärare Max Michael använder Transportföretagens CheckProofs mobilapp som APL-loggbok under APL-perioden i Gera, Tyskland. I den utvärderas elevernas närvaro och arbetsmoment.