Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Här pågår arbete med digitala kompetensportföljer

I grund och botten kan de flesta erhållna färdigheter och kompetenser och deras utvecklingsprocess användas för att bygga en digital portfölj. Detta är mycket användbart om konventionell utbildning och tentamen i skolan av t.ex. praktiska moment är mycket komplicerad eller omöjlig pga. lång resväg eller andra försvårande omständigheter t.ex. en pandemi.

Partners är Kainuu Vocational College, Dundee and Angus College, Jacobsskolan, Nordenbergsskolan, Ystad Gymnasium, Skärgårdsgymnasiet, Aventus and Amledo & Co AB Co koordinator.