Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Lektionsplan för digital portfolio

Här får du som lärare inspiration i arbetet med att utforma lektioner där eleverna kan skapa en egen digitala kompetensportfölj och öka elevernas digitala kompetens.

Du får ett underlag för att själv formulera en lektionsserie som kan underlätta arbetet med att lära eleverna hur de kan skapa en personlig digital kompetensportfölj. Lektionsförslagen fungerar som ett stöd för läraren i arbetet med att utveckla elevernas intresse och engagemang för sin yrkesverksamma framtid. En egen digitala kompetensportfölj kan användas för att söka arbete idag och i framtiden. Och uppmuntra eleven att utveckla sin innovationsförmåga och lägga en grund för att stå väl rustad för det kommande yrkeslivet.

I grund och botten kan de flesta erhållna färdigheter och kompetenser och deras utvecklingsprocess användas för att bygga en digital portfölj. Klicka på bilden och läs mer. Lätt enkelt och gratis!