Tjänster
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Studiebesök för lärare

Amledo & Co har arrangerat över 600 studiebesök och praktikplatser i Europa, för svenska yrkeslärare och elever från 100 gymnasieskolor med stöd från EU:s yrkesutbildningsprogram. Studiebesöken ger viktiga lärdomar om yrkesutbildning och arbetsmarknaden i EU. Genom praktik- och utbytesprojekt får lärare och personal internationell erfarenhet och kunskaper inom yrkesområdet. Studiebesök har arrangerats på uppdrag av Industrirådet, Motorbranschen Yrkesnämnd (Transportgruppen/IF Metall) och Trä – och Möbelföretagen (TMF).

Ständig kompetensutveckling och utbildning blir nycklar till innovation och regional samt nationell konkurrenskraft. Den Europiska kommission påvisar kunskapsdelning om hur andra europiska medlemsländer arbetar som en metod för att yrkesutbildning ska kunna utvecklas, öka kvaliteten och bli bättre på att möta arbetsmarknadens behov.

Vi kan hjälpa din organisation med:

  • Skriva och utveckla ansökan om EU-stöd
  • Arrangera studiebesök i Europa
  • Arrangera konferenser och seminarier i Europa
  • Hitta samarbetspartner i Europa
  • Administrationen av mobiliteten om ni blivit tilldelade EU-stöd

Mer information om kunskapsutbyte för lärare:

Du kan också mejla till Patrick Ärlemalm på Amledo & Co, så berättar han mer.