Tjänster
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Professionell utveckling av ansökningar för EU-bidrag

Amledo & Co har en gedigen erfarenhet av att skriva godkända projektansökningar som tilldelats EU- eller annan offentlig finansiering för ett stort urval av olika kunder. Vi hjälper dig utveckla din projektidé och skriva projektansökan utifrån era önskemål och ser till att skräddarsy din idé för att optimera chanserna till EU-stöd. I samråd med er utvecklar vi ett projekt med ett tydligt syfte och med fokus på att uppnå resultat på kort- och långsikt. Vi förankrar er projektansökan genom en analys av era upplevda utmaningar som projektet ska möta. Vi skapar tillsammans en arbetsplan för hur projektmålen ska uppnås och redovisas. Amledo & Co agerar gärna som stöd under genomförandet av projektet och kan bistå med stöd till projektledare och utvärderingsinsatser.

Vi assisterar er i att skapa en projektbudget enligt de vedertagna finansiella ramverk som är standard inom europeiska projekt. Amledo & Co bistår din organisation att i projektansökan lyfta fram det mervärde som skapas i ert projekt samt värdet av det europeiska partnerskapet i projektet.

Hör gärna av dig till oss om du vill ha hjälp med ansökningar för EU-stöd eller annan offentlig finansiering och läs gärna mer här.

Fördelar med ett välskött utbildningsprojekt

EU har en enorm budget för yrkes- och vuxenutbildning. Vår bedömning är att ett välskött utbildningsprojekt kan ge dig många fördelar, som:

  • Ökade ekonomiska och personella resurser
  • Stärkt attraktions- och konkurrenskraft
  • Ökad pedagogisk kompetens och nyskapande
  • Ett högre tempo i förändringsarbetet
  • Ökat inflyttande på EU: s strategi för utbildningsområdet