Tjänster
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Utvärdering

Amledo & Co har lång erfarenhet av att arbeta med EU-finansierade projekt. Vi hjälper projekt med utvärdering, löpande utvärdering (tidigare kallat följeforskning), datainsamling, spridning av resultat, rapportering och ledning. Vi kan i samarbete med dig samla in underlag, bedöma information, reflektera, analysera, rekommendera och sammanställa rapporter. Det är viktigt att verksamheter och projekt dokumenteras och utvärderas för att kunna dokumentera och sprida lärdomar och resultat av genomförda aktiviteter. Vi utför i samverkan med projektledare och intressenter:

  • Lärande utvärdering
  • Löpande utvärdering (tidigare kallat följeforskning)
  • Datainsamling genom enkäter, intervjuer och observationer.
  • Utvärderings- och uppföljningsuppdrag
  • Analyser och rapporter
  • Stöd till projektledare

Amledo & Co är specialiserade på lärande utvärdering med fokus på utbildning, arbetsmarknad och välfärd. Amledo & Co är certifierad i lärande utvärdering av Mälardalens högskola i samverkan med ESF-rådet. Genom att förena akademiskt meriterad kunskap, metod, strategisk insikt, kritisk granskning, förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt i dialog med uppdragsgivaren stärker vi våra kunders möjligheter att nå sina mål.

Amledo & Co är certifierats för följeforskning och lärandeutvärdering av projekt. Vi har erfarenhet av kvalificerade utvärderingar av projekt med stöd från Socialfonden, Regionalfonden och Integrationsfonden för ABF, Röda Korset och Coompanion.

Amledo & Co har medverkat i flera europeiska projekt inom arbetsmarknad, kompetensutveckling och mobilitet i samverkan med skolor, fackföreningar och arbetsgivareorganisationer samt den sociala ekonomi.

För frågor mejla gärna patrick.arlemalm@amledo.com