Tjänster
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Utlandspraktik

Amledo & Co har arrangerat över 600 praktikplatser och utbyten i Europa, för svenska yrkeselever och yrkeslärare från 100 gymnasieskolor med stöd från EU:s yrkesutbildningsprogram. Ett arbete som görs på uppdrag av Industrirådet, Motorbranschen Yrkesnämnd (Transportgruppen/IF Metall) och Trä – och Möbelföretagen. Dessa mobiliteter ger viktiga lärdomar om yrkesutbildning och arbetsmarknaden i EU. Genom praktik- och utbytesprojekt får elever internationell arbetslivserfarenhet och kunskaper inom yrkesområdet.

Ständig kompetensutveckling och utbildning blir nycklar till innovation och regional samt nationell konkurrenskraft. Den Europiska kommission påvisar kunskapsdelning om hur andra europiska medlemsländer arbetar som en metod för att yrkesutbildning ska kunna utvecklas, öka kvaliteten och bli bättre på att möta arbetsmarknadens behov.

Vi kan hjälpa din organisation med:

  • Skriva och utveckla ansökan om EU-stöd
  • Hitta en praktikplats i Europa
  • Hitta samarbetspartner i Europa
  • På begäran utför vi administrationen av mobiliteten

Mer information om utlandspraktik för elever:

Du kan också mejla till Patrick Ärlemalm på Amledo & Co, så berättar han mer.