Tjänster
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Kunskaps - och kompetensutveckling

Vi kan hjälpa dig att utveckla projekt som skapar nya kunskaper eller fördjupar befintliga.

Kunskaps- och kompetensutvecklingsprojekt

Amledo & Co har utvecklat ett stort antal offentligt finansierade projekt med fokus på kunskap- och komptensutveckling. Vi har en gedigen erfarenhet av att arbeta med organisationer, företag och skolor.  Vi har genomfört en rad stora och små europeiska projekt med fokus på utbildning samt genomfört evenemang och studiebesök för organisationer i Europa.

Amledo & Co utvecklar E-learning

Amledo & Co arbete med utveckling av E-learning plattformar innefattar bland annat följande projekt:

  • Prowood, där elever förbereds för sin utlandspraktik online.
  • Inwood, där lärare förbereds för sitt erfarenhetsutbyte online.
  • Provehicle, där elever förbereds för sin utlandspraktik online.
  • Invehicle, där lärare förbereds för sitt erfarenhetsutbyte online.
  • Ecofurniture, där delar av den svenska undersökningen av behovet av kompetensutveckling inom möbelindustrin för ekologisk hållbar möbelproduktion gjordes online.
  • European Wood Construction Managers Online Training (EWCM-OT), vilket är ett europeiskt initiativ för att ta fram en ny distansutbildning på internet i träkonstruktion. Syftet är att möta den ökade efterfrågan på den kompetens som krävs för att använda trä som byggnadsmaterial inom den europeiska byggnadssektorn.

Besök gärna vår hemsida för e-learning på www.amledo.com/e-learning