Tjänster
 • Håll kontakten
 • Om oss
  Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Projektlots

Som projektlots tillför vi kompetenser och resurser för förberedelser och genomförande av utvecklingsprojekt inom arbetsmarknads-, utbildnings- och välfärdsområden. Vi erbjuder framgångsrik projektstöd med fokus på planering och styrning som baseras på tydliga mål, samarbete och god organisation. Du kan delegera arbetsuppgifter till oss och känna dig trygg i att de blir utförda i tid och på rätt sätt. Tillsammans ser vi till att projektet genomförs på bästa sätt, når planerade mål och önskade effekter.

Vi hjälper dig genom hela eller valda delar av ditt projekt. Du väljer själva om ni vill att vi ska lotsa er genom hela projektet från ide till slutförande eller om ni vill ha stöd inom enskilda delar av projektförloppet. Vi kan även fungera som stöd för befintliga projektledare genom att initiera, utveckla, planera, skriva, genomföra, följa upp och rapportera, ge råd och tips eller fungera som ett bollplank. Genom vår erfarenhet av att leda såväl stora som små projekt, lotsar vi dig rätt och underlättar ditt dagliga arbete. Vi erbjuder aktörer inom den offentliga och den privata sektorn projektledningstjänster för utveckling av arbetsmarknad, utbildning och välfärd.

Som din projektlots arbetar vi som:

 • Projektledare
 • Projektassistent
 • Rådgivare
 • Processtöd

Vi kan hjälpa er med bland annat:

 • Planering
 • Förstudier och nulägesanalyser
 • Ansökningar
 • Riskanalys
 • Projektstyrning
 • Definiera projektomfattning (tid och kostnader)
 • Rutiner för styrning, ledning och administration
 • Rutiner för uppföljning och utvärdering.
 • Analys av genomförda aktiviteter och slutsatser
 • Projektutveckling
 • Kvalitetssäkring
 • Ekonomiska analyser, budgetar, kalkyler
 • Internationalisering
 • Marknadsföring, målgruppsanalys och segmentering
 • Genomföra aktiviteter