Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Fördelar med digitala undervisning

Tyskt, danskt, svenskt möte i Gera för samarbete när det är som bäst, för fordonsutbildning i hållbar och dynamisk utveckling för e-lärande.

Fördelar med digitala undervisnings- och utbildningsmetoder inom yrkesutbildning för e-fordon

·        E-learning som distribueras via en lärplattform/Learning Management System (LMS) organiserar kontakten med eleven och du kan styra innehåll, uppgifter och utvärdering.
·        Lärplattformar ger både elever och lärare möjlighet till direkt uppföljning av utbildningsresultaten.
·        Det digitala formatet skapar en möjlighet att utveckla ett automatiserat anpassat lärande där innehåll, förhållningssätt och studietakt också ger eleven chanser att fördjupa, upprepa och kontrollera sitt lärande utanför klassrummet.
·        Göra det möjligt för lärare att tillhandahålla inkluderande digital utbildning. och att utveckla och/eller använda digitalt kvalitetsinnehåll som produceras av dem själva och såsom onlineresurser och verktyg.

Erasmus+ 2020-1-SE01-KA226-VET-092422. Koordinator Amledo & Co, Patrick Ärlemalm, VD.

Fördelar med digitala undervisnings- och utbildningsmetoder inom yrkesutbildning för e-fordonFördelar med digitala undervisnings- och utbildningsmetoder inom yrkesutbildning för e-fordon