Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Projekt får toppbetyg

Nu är projektet Prowood 3 avslutat. Under de senaste två åren som projektet har pågått har 50 elever utfört delar av sin praktik i ett annat EU-land. Sedan starten 2008 har över 150 elever på Hantverksprogrammet med inriktning trä deltagit i våra utbyten. Projektet har utförts på uppdrag av branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF). Projektet har fått följande omdöme från Universitets och högskolerådet:

”Mycket bra rapport som beskriver ett mycket väl genomfört projekt. Projektmålen om yrkesutveckling genom internationell praktik för elever inom träsektorn uppnåddes och projektet har lyckats väl med genomförandet av spridningsaktiviteterna. Rapporten ger en tydlig bild av ett projekt med ett flexibelt och genomtänkt upplägg och genomförande, med utmärkt projektadministration och validering genom Europass. Projektet har resulterat i nöjda deltagare som har fått ett stort stöd i sin yrkesutveckling, inklusive konkreta jobberbjudanden.”

Nu fortsätter vi verksamheten i ett nytt projekt som tilldelats medel från det nya EU-programmet Erasmus plus. Det nya projektet heter Proindustry och riktar sig till elever och yrkeslärare på Fordons- och transportprogram inom karosseri, lackering, personbilsteknik, maskin- och lastbilsteknik, Industritekniska programmet och Hantverksprogrammet med inriktning trä.

Vill du veta mer om hur du kan utveckla din projektetidé eller skriva en projektansökan för ett utbildnings- eller arbetsmarknadsprojekt kontakta oss på patrick.arlemalm@amledo.com

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.