Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Ny utlysning om EU-stöd för yrkesutbildning

Det har nu kommit en ny EU-utlysning med inbjudan att söka stöd för projekt som utvecklar kvalitén och ökar attraktionskraften för yrkesutbildningar som riktar sig till många branscher. Sista ansökningsdatum är den 31 januari 2013.  Vi hjälper dig gärna med en EU-ansökan och i projektgenomförandet. Du kan få upptill 300 000 Euro i stöd. Vi samarbetar med Trä- och Möbelföretagen och Transportgruppen i flera EU-finansierade yrkesutbildningsprojekt. En samverkan som pågått under flera år med mycket gott resultat. Hör av dig så berättar vi mer.