Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Full pott på EU-ansökan

Amledo & Co har i samverkan med TMF sökt EU-stöd för 53 elever på landets träutbildningar och fick alla beviljade. Från och med höstterminen 2012 erbjuds en fantastik möjlighet att göra tre veckors arbetsplatspraktik i Tyskland, Danmark och Tjeckien. Genom detta praktik- och utbytesprojekt får eleven internationell arbetslivserfarenhet och kunskaper inom sitt yrkesområde, något som på sikt kan underlätta möjligheterna att få jobb. Det är även en chans att förbättra språkkunskaper och möta andra kulturer.

Under våren 2012 har ett 30-tal elever på fordons- och transportprogrammet genomfört berikande utlandspraktik på företag i Tyskland och Danmark.

Kostnader för elevernas resa, boende och uppehälle ersättas av EU:s yrkesutbildningsprogram Leonardo da Vinci. Ring gärna 08-580 813 09 eller mejla Patrick Ärlemalm så berättar han mer.