Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Ecofurniture-möte i Valencia på AIDIMA

På mötet i Valencia möts ledande branschorganisationer inom möbelindustrin. AIDIMA som organiserar mötet är ett privat forskningscenter, som grundades 1984. Det är en sammanslutning av företag och är registrerad hos spanska ministeriets kommission för vetenskap och teknik. Deras främsta mål är att bidra till att öka konkurrenskraften i möbel, trä, förpackning och relaterade industrier, med fokus på kvalitet, utbildning, information, arbetsmiljö, kunskap, marknadsanalys och miljöfrågor.  De främjar innovationer för ett bättre företagsklimat och utveckling inom design, produktion och marknadsföring.

Ecofurniture är en ny europeisk utbildning för ekologiskt hållbar möbelproduktion som beräknas vara klar 2012. Projektet finansieras med EU-stöd från Leonardo da Vinci.

Amledo & Co planerar också att tillsammans med AIDIMA på uppdrag av TMF ett studie- och utbytesprogram för yrkeslärare i respektive länder som ett led i arbetet att stärka den Europeiska utbildningen i trä- och möbelindustrin. Amledo & Co utvecklar en EU-ansökan inom ramen för EU-programmet Leonardo da Vinci för att med EU-stöd finansiera studie- och utbytesprogrammet..