Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

E-lärande för mentorer på fordonsverkstäder

Utbildningsexperter från Tyskland, Skottland och Sverige utvecklar praktik orienterad riktlinje för mentorer på fordonsverkstäder. Det är det femte arbetspaketet av totalt sju i detta europeiska utbildningsprojekt. Ett samarbetsmöte i augusti 2017 diskuterades och strukturerades de kommande arbetsuppgifterna. De bästa erfarenheterna utgör grunden i en handbok för mentorer på fordonsverkstäder. De tyska kunskaperna är mycket värdefulla och skotsk erfarenhet av att använda företagsspecifika incitament för fordonets elever . En Moodle open source-plattform byggdes och kommer att användas som den perfekta utbildningslösningen för våra behov,  se gärna https://www.amledo.com/e-learning/  

RAPPORTER

IO.1
Comparative analysis of vocational training and work based learning in Germany, Scotland and Sweden
https://drive.google.com/file/d/0B8k2v95q3pNdSXlvbXFwX1lfRzQ/view?usp=sharing
IO.2
Assessment of workplace quality in Germany, Scotland and Sweden
https://drive.google.com/file/d/0B8k2v95q3pNdNHdfZEhBaVpDVGs/view?usp=sharing

IO.3
Analyse of learners’ self-evaluation tools in work based learning in Germany, Scotland and Sweden
https://drive.google.com/file/d/0B8k2v95q3pNdSnoyNkc3cVJMTnc/view?usp=sharing

IO.4
Tool for learners’ self-evaluation of work based learning in Germany, Scotland and Sweden

https://drive.google.com/file/d/0B8k2v95q3pNdS0JBNDRhLUtCNWM/view?usp=sharing

 

 
The ERASMUS+  project “Work-based learning in the vehicle industry” is funded by the European Commission. The project number:  2015-1-SE01-KA202-012241