Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Succé för erfarenhets-utbyte med Tyskland

Mellan den 19 och 25 januari var arton lärare från fordonsprogrammet på erfarenhetsutbyte i Gera, Tyskland. Under fem dagar besökte de yrkesskolor och andra utbildningsanordnare samt företag i region för att utbyta erfarenheter med tyska kollegor och handledare på företag. Syftet med resan är att lärare ska få en djupare förståelse för metoder och förutsättningarna inom yrkesutbildning och praktik i Tyskland. Besök på BMW i Leipzig var ett mycket uppskattat inslag. Utbytet har fått positivt feedback.

Erfarenhetsutbytet är ett samarbete mellan MYN, Amledo & Co och finansierades av EU:s mobilitetsprogram Leonardo Da Vinci.