Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Fordonsutbildning, branschen och digitala kompetensportföljer

Jacobskolan i Hässleholm fordonsutbildning möter branschen och informerar om Erasmus+ projektet “What makes a good digital portfolio” Ett projekt som ska leda till att fördjupad kunskap kring hur eleverna kan använda digitala kompetensportföljer i skolan och vidare ut i arbetslivet.

Sju partnerskolor arbetar med kunskapsutbyte och utveckling av digitala kompetensportföljer inom yrkesutbildning. I projektet deltar, Finland: Kainuun ammattiopisto, Nederländerna: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus, Skottland: Dundee and Angus College, Sverige: Jacobsskolan, Nordenbergsskolan,Skärgårdsgymnasiet/ Au Claves AB, Ystad Gymnasium, Amledo & Co AB. Projekt koordineras av Patrick Ärlemalm, VD Amledo & Co.

Här kan du läsa förslag på

  1. Lektionsplanering för undervisning om digitala kompetensportföljer.
  2. Utvärderingskriterier för digitala kompetensportföljer
  3. Företagskriterier

Resultatet av vårt Erasmus+ samarbete ”Vad som gör en bra digital kompetens portfölj” testas av våra yrkesprogram. Fordons- och transportelever med flera göra sina egna filmer som ska länkas till deras digitala portfolio. Hör av dig så berättar vi mer. Våra duktiga pedagoger, som genomgått utbildning i Holland, hjälper dig gärna.